Aanmelden voor CSRD Community van Ketenstandaard en digiGO

Via deze community houden we u graag op de hoogte over ontwikkelingen en activiteiten rondom CSRD binnen de ontwerp-, bouw- en technieksector.
Laposta e-mailmarketing